| تعـــهدات مــــــا | OUR COMMITMENTS |

کیفیت

ما در ریسانی به مشتریان خود متعهد شده‌ایم هیچ‌گاه بر اساس مواردی همچون نواسانات قیمتی، مشکلات واردات و … کیفیت مواد اولیه را تغییر نداده و همواره در تلاش هستیم تا از بهترین مواد اولیه در تولید محصولات بهره گیری کنیم.

همچنین با اجرای فرآیندکای کنترل کیفی در مراحل تولید، تعهد خود را در خصوص صرف دقت در تولید محصول نهایی انجام می‌دهیم.

توسعه

در ریسانی از نقطه صفر، یعنی وقتی هیچ چیزی وجود ندارد متعهد به توسعه مادام محصولات و خدمات هستیم. ما برای تجاری شدن و عرضه محصولاتمان پی در پی فضای تولید را مرور میکنیم و در صورت مشاهده فضای قابل توسعه آنها را به نسخه های جدید ارتقاء می‌دهیم.

به یاد داشته باشید نظرات و پیشنهادات شما در افزایش سرعت توسعه محصولات بسیار موثر است.

ارسال پیشنهادات ...

نوآوری

بکارگیری ایده‌های نوین در طراحی و تولید محصولات دائما در واحدهای فنی انجام می‌شود. ما به دنبال ارائه تعهدات خود در بخش نوآوری با تغییر ماهیت و یا جزئیات محصولات هستیم.

بازآفرینی و خلق ارزش‌ها یا به عبارت دیگر نوآوری در ارائه خدمات و محصولات ریسانی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه ما در میان رقبای ایرانی و خارجی است.

مجموعه با کیفیت پوشاک بانوان

طراحی و تولید شده به همت و هنر ایرانی

برنامه ریزی

استفاده از دانش و ابزارهای کنترل و مدیریت پروژه‌های کلان تولید در زیرساخت‌های ریسانی منجر به ارائه تعهدات در شرایط متغییر بازارهای امروزی شده است.

یکی از مولفه های اصلی و مزایای ساختارهای سازمانی در گروه صنعتی پوشاک بانوان ریسانی استفاده از دانش برنامه ریزی در مراحل انجام وظایف محوله به کارشناسان مربوطه است. بر این اساس امکان رصد خطاهای و اختلال‌های رخداده برای واحدهای مدیریتی فراهم می‌شود و در صورت مشاهده این موارد تضامین لازم در این خصوص اجراء و منجر به ارائه تعهدات ما می‌شود.