تاریخچه نساجی

مهمترین بخش تاریخچه لباس به تاریخ منسوجات می رود.انسانها مجبور بودند بافندگی ، ریسندگی و سایر تکنیکها و ماشینهای مورد نیاز را برای ساخت پارچه های مورد استفاده در لباس اختراع کنندقبل از چرخ خیاطی ، تقر...

نخستین لباس دوخته شده در تاریخ

تصور می شود که اولین لباس مونتاژ شده توسط انسان کرو مگون بوده استیک تونیک از دو قطعه پوست حیوانات مستطیل شکل بوده استاین دو قطعه به هم و در یک طرف کوتاه با یک سوراخ برای سر ساخته شده است.این پوشاک خشن...

منشا و تاریخچه لباس

اولین انسان شناخته شده برای ساختن لباس ، مرد نئاندرتال است به طرز چشمگیری پس از آن افت کردو مجموعه ای از عصر یخبندان را در مناطق شمالی اروپا و آسیا که مرد نئاندرتال در آن زندگی می کرد ایجاد کرد.نئاندر...

حراج بزرگ ریسانی

با توجه  به استقبال شما مشتریان عزیز در نظر گرفتیم،حراج ویژه ای روی  محصولات سایت داشته باشیم.امید است بتوانیم رضایت شما را جلب کنیم...

تاریخچه لباس

اگر بخواهیم نگاهی دقیق به تاریخچه لباس و آنچه به به عنوان یک ساتر برای پوشاندن بدن انسانهای اولیه اشاره کنیم باید به دوران انسان نئاندرتال برویم . پوششی که در ابتدا میتوانسته است انسان های نئاندرتال ر...